A légió részt vett Augustus Kr. e. 25-13 között zajlott Kantábria elleni hadjáratában, melynek célja az volt, hogy az Atlanti-óceán legyen a birodalom határa. Ez egy igen nagyszabású háborúnak számított, melyben az X Gemina mellett a következők vettek még részt: I Germanica, II Augusta, IV Macedonica, V Alaudae, VI Victrix (mellyel valószínűleg az X Gemina közös táborban volt Bracara Augusta - ma Braga, Portugália – mellett), IX Hispana, XX Valeria Victrix és a VIII Augusta. A VI Victrix és a X Gemina veteránjai voltak Merida, Cordoba és Zaragoza városok első telepesei.

 

Miután majdnem egy évszázadot töltöttek Hispania Tarraconensisben, a Tizediket a pannoniai Carnuntumba küldték (a mai Bécstől kissé keletre). A pontos év nem ismert, de valószínűsíthető a Kr. u. 63. (vagy egy kissé korábban), mivel a XV Apollinaris ekkortájt hagyta el Carnuntumot, hogy csatlakozzon Corbulo pártusok elleni hadjáratához.

 

Galba császár rövid uralkodása alatt (Kr. u. 68-69.) a Tizediket visszavezényelték Hispániába – melynek vélhetően a katonák igencsak örültek. Carnuntumban a nem sokkal korábban létrehozott VII Galbiana légió vette át a helyét.

 

A tizedik légió hispániai tartózkodása ezúttal igencsak rövidre sikeredett. 70-ben Vespasianus császár a rokonát, Quintus Petillius Cerialist küldte a Rajna vidékére, hogy elfojtsa a batavusok lázadását. Alighogy a Tizedik katonái Germania Inferior provincia területére tették a lábukat, máris ellenséges támadás kivédésére kényszerültek téli szálláshelyükön, Arenacumnál (a mai Rindern település Kleve mellett Észak-Rajna-Vesztfáliában, Németországban). A támadást sikerrel visszaverték.

 

Miután rendezték soraikat, a Noviomagustól (ma Nijmegen, Hollandia) keletre fekvő magaslaton, a Hunerbergen lévő helyőrségre vezényelték őket. Itt a batavusok megfigyelése volt a feladatuk. A Tizedik katonái valószínűleg gyűlölték az Alsó-Rajna vidék hideg és nyirkos éghajlatát, melyet egy teljes generáción át kénytelenek voltak otthonukként elfogadni.

 

Nem a XX. század első felében feltárt hunerbergi erőd az egyetlen régészeti lelet, mely a X Geminához köthető. Nijmegen mellett, a De Holdeurn nevű vidéki gazdaság helyén egy komoly cserép- és agyagáru termelő központot tártak fel. Emellett egy Jupiter, Vesta és egy helyi istennő, Hludana tiszteletére állított szentélyt is találtak. Az említett üzem a légió távozása után is folytatta tevékenységét.

 

Egy hasonló termelő központ szintén működött a Rajna túloldalán. A Tizedik katonái dolgoztak egy kőbányában is, mely Germania Inferior provincia határán jóval kívül esett, a Moselle völgyében. Néhány felirat arról tanúskodik, hogy a katonák tevékenykedtek a mai Voorburg, Neuss és Gellep települések környékén, valamint Xanten mellett, de ezek a bizonyítékok vitatottak.

 

89-ben Germania Superior kormányzója, Lucius Antonius Saturninus fellázadt Domitianus császár ellen. Saturninust két légió támogatta: a XIV Gemina és a XXI Rapax. Ekkor Germania Inferior légiói (I Minervia, VI Victrix, X Gemina és XXII Primigenia) délre siettek és Mogontiacumnál (ma Mainz, Németország) leverték a lázadást. Mindegyik légió elnyerte a Pia Fidelis Domitiana (Domitianushoz Hűséges és Hithű) címet. E megtisztelő címből az uralkodó 96-ban történt meggyilkolása után a Domitiana részt törölték.

 

 

 

-2-

VISSZA
TOVÁBB
LEGIO X GEMINA PANNONIA
LEGIO X GEMINA PANNONIA