LEGIO X GEMINA PANNONIA

Az alábbi táblázat a centuriók irányítási szerkezetét szemlélteti tipikus csatafelállásnál bemutatva a legerősebb egységtől indulva jobbról balra. A zárójeles megnevezés mutatja a centurió aktuális címét. Például: a Quintus Princeps Posterior az ötödik cohors negyedik centuriájának centuriója.

 

A légió alacsonyabb rangú tisztjei

 

Principales: A modern kori tiszthelyetteseknek feleltek meg. Rang szerinti sorrendben a következők voltak:

 

Signiferi: A légió különféle jelvényeit hordozó altisztek, különböző feladatokkal. A signifer gyakornokokat Discendes signiferorumnak nevezték. Típusai a következők:

 

Aquilifer: Az egész légióban egyetlen aquilifer volt. Feladata a légió jelvényének vagy a sasnak a hordozása. Különösen fontos és magas presztízsű pozíció. Rangban a következő lépés általában a centurióvá történő kinevezés volt.

 

Signifer: Minden centuriának volt egy signifere (összesen 59). Ő volt felelős a katonák fizetéséért és megtakarításaikért, valamint ő hordozta a centuria signumját.

 

Vexillifer vagy Vexillarius: Zászlós, a légió emblémáját ábrázoló zászlót hordozta.

 

Imaginifer: A császár fémből készült háromdimenziós arcképét (imago) hordozó signifer. Csak az I. Cohorsnál volt imaginifer.

 

Optio: Minden centuriához tartozott egy, összesen 59. A centurió jelölte ki őket, helyettesként. Bevetéskor az egység mögött haladt, felügyelve a rendet és a parancsok betartását. Amennyiben a centuria elveszítette a parancsnokát, az optio lépett a helyébe, akkor már centurióként. Az optio felszereléséhez tartozott a hastile, a fém gombban végződő bot.

 

Tesserarius: Szintén 59 volt belőlük légiónként. Rangban az optio után következtek, feladatuk volt többek között a parancsnoktól kapott jelszavak továbbítása, az éjszakai őrség megszervezése. Elnevezése a latin tessera szóból származik, mely a jelszó felírására szolgáló kis cserép- vagy fadarabot jelentette.

 

Cornicen, Buccinator: Kürtösök, feladatuk a jelek továbbítása volt. A centuria élén haladva szorosan együttműködtek a signiferekkel és a tesserariussal, jeleztek, amikor az egység figyelmét a zászló vagy a signum irányába kellett irányítani. Az optiohoz hasonlóan gyakran a centurió jobbkezeként szolgáltak.

 

További beosztások a légióban

 

Immunes: Gyakorlott specialisták voltak, például sebészek, mérnökök, földmérők, építészek, kézművesek, iparosok. Munkájuk természeténél fogva fel voltak mentve a nehéz tábori munkák alól. A közkatonánál valamivel több volt a fizetésük.

 

Discens: Olyan közkatonák, akik gyakornokként valamely immunes pozícióra pályáztak.

 

Miles Gregarius vagy Munifex: Gyalogos közlegény.

 

Tirones: Újoncok. Általában 6 hónapig tartott a kiképzés, míg militessé váltak.

 

VISSZA